Waterstof als opslag van windenergie

Groene waterstof hebben we nu nog niet in overvloed, maar met de opkomst van grote windparken op zee zal de behoefte aan groene waterstof en dus ook de productie ervan enorm toenemen de komende jaren. We gaan een revolutie zien die vergelijkbaar is met de uitvinding van de stoommachine of de introductie van de brandstofauto. Als voorbeeld hoe snel het kan gaan: rond 1900 was het grootste probleem op de openbare weg in New York City paardenpoep. Een paar jaar later hoorde je niemand er meer over.

https://arstechnica.com/science/2019/02/renewable-hydrogen-could-be-competitive-in-a-decade-researchers-say/
Naar aanleiding van bovenstaand artikel

Zeg ik dan dat batterij-auto’s geen toekomst hebben? Allerminst. Batterij-auto’s en waterstof-auto’s zullen straks overal naast elkaar op de weg rondrijden. Heel veel ritten kunnen namelijk zonder waterstof, dat vooral een grotere actieradius biedt en snel getankt kan worden. Dat zal voor taxi’s, politie en zwaarder transport maar ook schepen en vliegtuigen een uitkomst bieden.

Een ander aspect dat vaak wordt vergeten is dat waterstof ons echt kan helpen de zero emissie energie transitie te maken EN deze betaalbaar te maken. Daar begon ik net al mee. We zullen energie in grote hoeveelheden (voor de winter, export, gebruik elders) moeten opslaan. Daar zijn batterijen en met name ons elektriciteitsnetwerk niet of in zeer beperkte mate geschikt voor, zeer zeker als grote afstanden en of grotere perioden moeten worden overbrugd.

Shares

Waterstof Versus Batterij…

ANWB Wegenwacht rijdt op waterstof

Daar gaan we weer. Het zoveelste stukje waarin voorkeur wordt gegeven aan “elektrische auto” boven waterstof auto. Ik zal kort zijn (wederom)
1. Men spreekt van “elektrisch versus waterstof” Waterstof = Elektrisch
2. Met zevenmijlslaarzen komt men tot de conclusie dat waterstof infrastructuur naast toepassing voor mobiliteit vrij weinig andere mogelijkheden biedt. Het tegenovergestelde is waar! Waterstof vervult een belangrijke rol in power to gas oplossingen en absorptie van overtollige (duurzame) energie, buffering dus. Daarnaast kan waterstof over grote afstanden (verre windmolenprojecten) zonder enig transportverlies door pijpleidingen worden vervoerd.
3. De snelheid van tanken is en blijft voorlopig bij waterstof veel sneller dan bij batterijen.
4. Zwaar transport wordt, wederom, geheel buiten beschouwing gelaten. Citeer me gerust. Mijn voorspelling is: “batterij voertuigen zullen benzine wagens volledig gaan vervangen en waterstof wagens zullen geheel de plaats in gaan nemen van diesel mobiliteit.”
5. Ambulances, taxi’s, brandweer, pakketbezorgers, politie: allemaal waterstof. Maar let op! Een waterstof auto heeft ook altijd een batterij! Juist de combinatie maakt het zo sterk.

Commentaar naar aanleiding van een bericht op: www.duurzaambedrijfsleven.nl/

Shares
23 mei debat duurzame energie aanmelden

Het nationale debat duurzame energie 2016 vindt plaats bij AREA 071 in Leiderdorp.

Debaters: Remco Dijkstra – lid Tweede Kamer voor de VVD
Willem Wiskerke – campaigner klimaat en energie Greenpeace Nederland
Frauke Joester – gemeenteraadslid Leiderdorp voor Groen Links
Maya van der Steenhoven – Directeur programmabureau warme koude Zuid-Holland
Remco van der Horst – Better Energy

Key Note speaker is Marcus Rolloos, cofounder van DEOdrive, bureau voor duurzame energie oplossingen, tevens raadslid voor de VVD Oegstgeest.

Remco-Dijkstra debat Willem_ Maya_vanderSteenhoven
Remco Dijkstra Willem Wiskerke Maya van der Steenhoven
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD. Woordvoerder o.a: Klimaatakkoord, beprijzen uitstoot, biobrandstoffen, duurzaamheid, circulaire economie, grondstoffen, milieuzones, luchtkwaliteit. Campaigner Klimaat & Energie GreenPeace Nederland. Campaigner voor kolen, gas, bio-energie, hernieuwbare energie vraagstukken. Directeur Programmabureau Warmte Koude Provincie Zuid-Holland
Remco-vanderHorst Frauke_Joester Marcus Rolloos
Remco van der Horst Frauke Joester Marcus Rolloos
Founder Better Energy, specialist duurzame energie opwek, windmolens & zonnepanelenparken Gemeenteraadslid GroenLinks Leiderdorp, o.a. woordvoerder milieu, infrastructuur & mobiliteit, afvalbeleid; Repair Café Leiderdorp. Cofounder DEOdrive, bureau voor Duurzame Energie Oplossingen, Waterstof; gemeenteraadslid VVD Oegstgeest, o.a. woordvoerder bouwen & wonen, verkeer, vervoer en milieu; voorzitter energiecoöperatie LEOO.

Praktische info:

Adres: Sisalbaan 5a 2352 AZ Leiderdorp
Info: 071 240 1111
parkeren is gratis en gemakkelijk

AANMELDEN: heel eenvoudig hieronder in het online form

NB: 53% aantal plaatsen is ondanks de grote zaal al geboekt!

bioscoopzaal AREA071

 

Shares
21 april 2016 HRS Rhoon

https://onedrive.live.com/redir?resid=2F091F287DEF5102!18269&authkey=!AGXktQtxiY-xy6o&ithint=file%2cpptx

https://onedrive.live.com/redir?resid=2F091F287DEF5102!18271&authkey=!ABPyv53i5WIWAm0&ithint=video%2cmp4

Shares
Waterstof Vulstations Nederland

 

 

De komende jaren wordt er in Nederland hard gewerkt aan de uitrol van Waterstof Vulstations. Bij sommige daarvan speelt DEOdrive een actieve rol, zeker daar waar het opwekken van waterstof verbonden is aan de opwek en de opslag van duurzame energie en daardoor in hoge mate bijdraagt aan netstabiliteit, “peak shaving” en de bestrijding van grid imbalance (net onbalans).HRS in Nederland 2016

Peak shaving

Peak shaving is een term waarmee wordt aangeduid het opvangen van (over)aanbod van elektriciteit op het net door seizoensinvloeden.

grid balancing monthly yearly

Grid Imbalance & Grid Balancing

Grid imbalance (“net onbalans”) is een 24/7 proces waarbij continu kleine (Warmte kracht Koppelingen in bijv. het Westland en gemalen van waterschappen) en grote apparaten en industriële processen (staalindustrie en dergelijke) worden in- of uitgeschakeld afhankelijk van een te groot / te klein aanbod van energie dan wel een te grote / te kleine vraag naar elektriciteit. In dit proces vindt een voortdurende handel plaats tussen aanbieders van energie en verbruikers van energie.

Helaas worden in dit proces bij harde wind en of veel zon vaak windturbines stil gezet: er is op dergelijke momenten gewoon teveel stroom op het net en of te weinig afname. Door die duurzame energie op te slaan in waterstof maken we dus ons elektriciteitsnetwerk stabieler en kunnen we meer duurzame elektriciteit opwekken èn opslaan. Dat is ecologisch èn economisch beter.

peak shaving 2

Bij voorbeeld kan een netbeheerder automatisch een gemaak inschakelen wanneer er een te groot aanbod van elektriciteit is. Of een elektrolyser van 1 MegaWatt kan worden ingeschakeld waardoor tegen geringe kosten waterstof wodt geproduceerd en opgeslagen. Daar kunnen Fuel Cell elektrische auto’s met zero emissie op rijden of het kan worden gebruik om van biogas synthetisch (CO2 neutraal) aardgas te maken en te injecteren in het aardgasnetwerk. Daardoor vermindert de CO2 uitstoot (immers niet fossiel) en wodt de afhankelijkheid van fossiel aardgas kleiner.

Hieronder een diagram dat het proces van Elektriciteit naar methaan (“aardgas”) beschrijft.

itm-power-energy-storage

 

Shares
Battery Vs. Fuel Cell

Recent reageerde iemand op ons twitter acount @DEOdrive. De discussie ging vrijwel meteen over de voor- en nadelen van een elektrische auto op batterijen versus een elektrische auto op waterstof. Deze discussie bevreemdt ons een beetje en nergens wordt deze bijna religieuze discussie heftiger gevoerd dan in Nederland. Feitelijk heeft iedere auto op waterstof óók een batterij. waterstof dient als “range extender”. En om remenergie op te slaan.

De feiten op een rij:

  1. Een lithium-ion batterij draagt per Kg ongeveer 300 Wattuur aan energie. Waterstof bevat 33 KiloWattuur aan energie.
  2. Een lithum-ion batterij bevat per Liter ongeveer 700 Wattuur aan energie. Waterstof bevat ongeveer 2 KiloWattuur per Liter maar dan moet je het wel onder een zeer hoge druk (700bar) opslaan.
  3. Als je waterstof uit elektriciteit produceert, verlies je ongeveer 30% aan energie. Als je uit waterstof weer elektriciteit maakt, dan verlies je ongeveer evenveel. Je houdt onder aan de streep iets meer dan 40% over. Batterijen opladen en ontladen is veel efficiënter, beiden ongeveer 90% of hoger.

Waterstof Hykangoo
Waterstof Hykangoo

Waarom zouden sommige mensen, bedrijven en instellingen op waterstof willen rijden?

Bedrijven en instellingen noemen wij er nadrukkelijk bij omdat de discussie vaak vanuit de privé-ik wordt gevoerd. Zoals: “Ik kan s’ nachts gewoon mijn auto opladen en ik rijd elke dag 50 Km heen en weer naar mijn werk”. Iets beter maar ook niet een antwoord op alle vragen is: “80% van alle ritten in Nederland betreft 50Km of minder”. Voor wie geldt dat dan, vragen wij ons af. Vandaar het zakelijk gebruik. Kijken wij naar onze relaties, dan valt op dat men dagelijks 350 Km rijdt. zelden meer, zelden minder. Een Tesla kan dat ook, zou je zeggen. Maar daar zit meteen een van de knelpunten. We hebben het vaak over bestelbussen en kleine tot zwaardere trucks. Die zijn op batterijen nauwelijks verkrijgbaar. Hoe komt dat? Een bestelbus of vrachtwagen op batterijen laten rijden stelt je voor een paar uitdagingen:

  1. het gewicht van de batterijen
  2. de inhoud van de batterijen
  3. de kosten van de batterijen
  4. hoe ga je een enorm groot (zie 1 en 2) batterijn pakket snel opladen?
  5. houd er rekening mee dat een vrachtwagen zomaar 350KiloWattuur aan energie nodig heeft om een redelijke actieradius te verkrijgen. En als je snellaadt (50kW) dan kost het 7 uur om deze op te laden.

Snellaadstations

Toen het Fastned station in mijn woonplaats (Oegstgeest) werd geopend langs de A44 was ik -geloof het of niet- stomtoevallig net een BWM i3 aan het snelladen. Dat ging heel goed en snel. de i3 heeft een batterij van 10kWh. Eigenlijk was het een dag voro de opening en ik raakte ingesprek met een aanwezige journalist. Hij vertelde me dat Michiel Langezaal van Fastned er zo aankwam. Ik besloot te wachten voor een kennismaking. En geloof me, ik ben namens DEOdrive geen dominee en ik ben echt een FAN van elektrisch rijden op batterijen! Maar ik zie ook de mogelijkheden van elektrisch rijden op waterstof. Michiel stelde mij een beetje teleur. Na mijn oprechte felicitaties met de opening vertelde ik eerlijk wat wij bij DEOdrive doen en dat het vaak te maken heeft met waterstof. Hij reageerde nog net niet als gestoken door een wesp. Waterstof had tal van nadelen, zo heette het. enigszins verbaast was ik wel door deze zwart-wit benadering.

Vergelijking batterij laden en waterstof tanken

Snellaadstations

1. Snellaadstations concurreren met stroom thuis dat veel goedkoper is. Ga maar eens een BMW i3 snelladen tegen €0,60 / kWh. Een Polo Blue Motion 1.2 TDI rijdt dan goedkoper. En de auto kost de helft. Je kunt een abonnement op snelladen nemen en dan betaal je de helft. Dan nog.
2. Hybride auto’s zijn het leeuwedeel van elektrisch, sommigen kunnen niet
laden, sommige kunnen niet snelladen en de meeste hebben het niet nodig. Neem een
Outlander, die zie je relatief weinig bij Fastned, waarom zouden ze.
3. Als snelladen een succes wordt, dan krijg je files bij laadstations. Ga maar eens
een paar Tesla’s laden achter elkaar.

Waterstof Tankstations

1. Waterstof concurreert niet met thuis, thuis heb je het niet.
2. Als de elektra prijs laag is, dan kun je het decentraal goedkoop produceren en opslaan waardoor het tegen een constante prijs beschikbaar is aan de pomp.
3. Iedereen die het gemak wil van benzine/diesel, kan en wil ook wel met H2 aan
de slag. Kosten H2 vrgelijkbaar met benzine maar onderhoud auto veel lager en (CO2 / NOx) uitstoot is 0!
4. geen files aan de pomp, tanken gaat bijna net zo snel als benzine tanken.

Ik blijf fan van de BEV / EV en van Fastned! Laten we allemaal de voordelen van BEV en FCEV zien en constateren dat voor sommige (zwaardere) voertuigen waterstof waarschijnlijk de beste weg is.

Shares
Cheerful holidays and happy 2016

merry X-mas and happy 2016

DEOdrive thanks you for working with us in 2015

merry X-mas and happy 2016

DEOdrive looks forward to working with you in 2016

2015 was a very challenging yet inspiring year. Together with you we built solutions that make our world a better place and we are happy to be able to contribute to a more sustainable earth.

We are already looking forward to meeting you again and get back to work on environmentally friendly solutions that our children will be proud of. Meanwhile we wish you cheerful holidays with your loved ones and blessings and good health for 2016.

Best regards on behalf of the DEOdrive team,

Marcus Rolloos & Henryk Brinksma
www.DEOdrive.com

Shares
Hydrogen Road Tour The Hague

The Hague, November 4th 2015.

DEOdrive and Symbio FCell, strategic partners introducing the first Hydrogen powered electric vehicle, participated in the HIT Strategic Corridor Analysis and the Hydrogen Road Tour.

This is the first Renault (Symbio) Kangoo ZE H2 in The Netherlands
This is the first (Symbio) Hyangoo ZE H2 in The Netherlands, proudly presented by Evides, the first customer to buy one from DEOdrive, official partner of Symbio Fcell

International participants joined the round table discussion and engaged in test driving the three available FCEV’s among which the HYkangoo ZE H2.

Shares
Waterstof en batterij: een mooi huwelijk?

wpid-20150618_103256.jpg

Waarom keren sommige “deskundigen” zich tegen waterstof? Waterstof keert zich niet tegen batterij elektrische voertuigen. De geschiedenis leert dat als mensen zich tegen iets keren dat vaak uit een soort angst is. Angst om te veranderen of angst om de verkeerde technologie te hebben omarmd. Soort cognitieve dissonantie.

Ga van je eigen kracht uit. Zie gewoon de verschillende eigenschappen en toepassingen van batterij en waterstof.
Heb je wel eens een batterij omgezet in aardgas? Nee want dat kan niet. Waterstof kan dat wel. Heb je wel eens heel snel en tegen lage kosten 1 Megawattuur aan elektriciteit van A naar B gebracht terwijl er geen elektriciteitsnetwerk beschikbaar was en de energie tussentijds even opgeslagen? Nee, want off grid locaties worden gewoon niet bediend door elektriciteitsnet, dieselgeneratoren en zware batterijen moeten dat oplossen.

Olie en azijn hebben verschillende en gedeelde toepassingen en dat geldt voor batterijen en waterstof ook. En wat een heerlijke combinatie!

Shares
Kraalberg Tour 2015

Op zaterdag 26 september is DEOdrive aanwezig met de bestelauto op waterstof bij de Lions Kraalberg Oldtimer Tour in Hillegersberg Rotterdam.

Programma:

12:00- 17:30 Duurzame Automarkt

Locatie: Weiisenbruchlaan 149 (Gauchos aan de Plas), Rotterdam Hillegersberg

Onze auto is een van de weinige elektrische auto’s op waterstof. Wij vertellen graag meer over de unieke eigenschappen van deze auto. Voor vragen bel: 071 240 11 11 (ook op zaterdag)

20150917_184946

Shares
Hydrogen Mobility Europe

32 miljoen voor waterstof mobiliteit in Europa:

A large coalition of European partners has launched the Hydrogen Mobility Europe project (H2ME). H2ME is co-funded with €32 million from the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). The project will support the deployment of Fuel Cell Electric Vehicles (FCEVs) and Hydrogen Refuelling Stations (HRS) across Europe.

757z468_itm-power-240915

H2ME is the largest European project of this nature and is based around an alliance of the four most ambitious hydrogen mobility initiatives in Europe: H2 MOBILITY Deutschland, Mobilité Hydrogène France, Scandinavian Hydrogen Highway Partnership and UK H2 Mobility. These initiatives originally brought together the key stakeholders in the hydrogen sector (vehicle manufacturers, hydrogen refuelling station providers and Government representatives), to study and develop strategies to make hydrogen-fuelled transport a reality in the respective regions.

wpid-20150618_102745.jpg

Een quote van mijn indirecte collega Fabio Ferrari, CEO, Symbio FCell and coordinator for the French activities under H2ME commented: “Mobilité Hydrogène France has developed a roll-out strategy with a first phase based on the deployment of fleets of vehicles sharing public and semi-public hydrogen refuelling stations. This simultaneous deployment of fuel cell vehicles and infrastructure will create the basis for a nationwide infrastructure, ready for passenger cars. This strategy is gathering real interest from many customers in a number of French cities, and the first deployments of vehicles and fuelling stations have already begun. In order to scale up and make fuel cell vehicles attractive to all consumers and to passenger car manufacturers, it is essential to invest in refuelling infrastructure coverage across France and across Europe. This is why we believe that a pan-European coordinated plan is absolutely key to the long term success of this promising technology for clean mobility”.

DEOdrive is partner van verschillende deelnemers in bovenstaand programma. Wij assisteren (nuts)organisaties, bedrijven en overheden bij de realisatie van waterstof vulpunten, gevoed met duurzame energie waaruit de waterstof wordt geproduceerd. Tevens ontwikkelt DEOdrive op verzoek van organisaties en bedrijven voertuigen die elektrisch op waterstof rijden. De eerste versies daarvan rijden reeds rond in Nederland: de Hykangoo FCV bestelauto.

bron: http://www.h2me.eu/

Shares