Fuel Cell EV Event 4 maart 2014 Erasmus Universiteit Campus


Op 4 maart organiseert DEOdrive in samenwerking met DUT Racing van de TU Delft en een STAR team van de Rotterdam School of Management een Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) Thema middag op de campus van de EUR in Rotterdam. Ik wil je hiervoor graag persoonlijk uitnodigen.

Locatie:
Erasmus Universiteit op de Tinbergen Plaza tussen het T-gebouw en het L-gebouw. Daar worden enkele elektrische auto’s getoond, waaronder een geheel elektrisch omgebouwde.
In het aangrenzende T-gebouw is een doorlopende serie presentaties over Waterstoftechnologie en elektrisch ombouwen van auto’s als samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Tijden: 12:00-15:00

Nieuws van DEOdrive:

DEOdrive vertegenwoordigt ITM-Power (UK) in Nederland

ITM-Power is een toonaangevende producent van waterstofproductie en -opslagsystemen in Europa. DEOdrive vertegenwoordigt ITM-Power in Nederland 

voor het adviseren en toepassen van Power-to-Gas (P2G) oplossingen voor energiemaatschappijen, het toepassen van energie-opslag en waterstoftankstations voor FCEV’s (Fuel Cell Electric Vehicles)

DEOdrive tekent samenwerking met DUT Racing (TU Delft)

DUT Racing en DEOdrive hebben een overeenkomst getekend waarbij DEOdrive assisteert bij het uitzetten van deel-opdrachten bij aangesloten ROC’s ten behoeve van de bouw van DUT 14. DUTracing assisteert bij de ombouw van bestaandeauto’s naar FCEV’s. Tenslotte helpt DEOdrive i.s.m. een STAR team van de Rotterdam School of Management (RSM) met de marketing van DUTRacing.

 

DEOdrive en ROC van Amsterdam tekenen intentieverlaring
Afdelingsmanager elektrotechniek Martin de Haan en Marcus Rolloos van DEOdrive hebben recent een intentieverklaring getekend voor een herhaalde samenwerking om wederom in het MBO i.s.m. HBO en WO een of meerdere bestaande auto’s naar 100% elektrisch om te bouwen. De ombouw van de Fiat Doblo van de gemeente Oegstgeest was een zeer leerzaam en boeiend project dat weliswaar veel meer tijd in beslag heeft genomen dan gepland, maar het is met waardevolle bijdragen van studenten en docenten van verschillende afdelingen toch tot een succesvol einde geleid.

DEOdrive is Social Enterprise en lid van ConnectNL geworden

Recent kreeg DEOdrive officieel de status Social Enterprise van gelijknamige platform. Met deze status wordt bevestigd dat DEOdrive als onderneming zich wezenlijk inzet voor een betere maatschappij juist vanuit ondernemerschap.

Daarnaast is DEOdrive lid geworden van Connekt NL, de Nederlandse tak van ITS (intelligent Transportation Systems and Services). Binnen dit netwerk, waarvan ANWB, TomTom, Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M en vele andere bedrijven en organisaties lid zijn, ziet DEOdrive veel mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van Onderwijs, Innovatie en Duurzame Mobiliteit.

Hartelijke groet namens het DEOdrive team,

Marcus Rolloos

Contactinformatie / Pers:

tel+31(0)71 240 11 11
info@DEOdrive.nl

Adres:
Sisalbaan 5a
2352 AZ Leiderdorp
The Netherlands