Missie | Visie

Missie

“Deodrive biedt kennis en producten waarmee organisaties en overheden individueel en gezamenlijk 100% renewable energie kunnen opwekken, opslaan en gebruiken voor 0% emissie mobiliteit.”

Co-founder Henryk Brinksma
Co-founder Henryk Brinksma

Visie

“Deodrive creëert meerwaarde voor de maatschappij en voor haar klanten door praktisch uitvoerbare en financieel aanvaardbare diensten en producten te bieden waar een ecosysteem zonder fossiele brandstoffen mogelijk wordt gemaakt.”

Co-founder Marcus Rolloos
Co-founder Marcus Rolloos

Deodrive gelooft in Duurzame Energie Oplossingen die vandaag uitgevoerd kunnen worden zodat de problemen van gisteren morgen kunnen worden opgelost. Wij doen alleen uitspraken over een duurzame toekomst als wij daarbij handvatten kunnen bieden die praktisch ter hand kunnen worden genomen. DEOdrive werkt transparant met een doel dat voor alle betrokken partijen helder is.

DEOdrive is een social enterprise en het is ook de basis van ons bedrijf. Wij werken vanaf ons allereerste begin tot op de dag van vandaag samen met scholen om gezamenlijk duurzaam te innoveren. Daarbij is het delen van kennis een belangrijke voorwaarde. Een deel van onze tijd besteden wij ideëel waarbij wij onze expertise inzetten voor het verbeteren van de maatschappij.

Zo hebben wij ons lot als onderneming verbonden aan de mate waarin wij bijdragen aan een betere wereld.